+31 (0)88 400 6060 Rotterdam, The Netherlands

IT due diligence

IT-strategie bij fusies en overnames
IT blijft vaak onderbelicht als het gaat om integratiebeslissingen bij fusies en overnames. Er wordt op grote synergievoordelen gerekend met als gevolg een vaak langdurig en moeizaam IT-integratieproces. Het is misschien weinig verrassend dat de IT-fusiedoelstellingen in 75 procent van de gevallen ook niet gehaald worden met de daarvoor begrote middelen.

IT wordt vóór de deal over het hoofd gezien
Direct na de fusie/overname breekt er een cruciale fase aan. In deze fase wordt het ambitieniveau van de IT-integratie bepaald. Idealiter wordt er een kundig strategieteam van IT en business professionals geformeerd voor het maken van deze keuzes. In de praktijk is de IT-functie vaak niet betrokken in deze fase. Het strategieteam, bestaande uit uitsluitend de business professionals, zet dan op basis van de businessdoelstellingen op hoofdlijnen de richting, doelstellingen en inrichting van IT ná de fusie neer.

DITAB helpt uw organisatie om een concreet en compleet beeld te vormen en veel beter te begrijpen wat u koopt. Voor verschillende organisaties hebben wij overnames gefaciliteerd in verschillende branches (zorg, educatie en dienstverlening).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de specialisten van DITAB met behulp van ons contactformulier. Bellen kan uiteraard ook op telefoonnummer +31 (0)88 400 6060.

IT due diligence